آنچه در مورد زبان آلمانی مورد نظر است تنها مدرک نیست. بلکه توانایی در زبان و تسلط به زبان گویایی و شنوایی و نوشتاریست. زیرا اولین قدم برای استخدام گذراندن یک مصاحبه با کارفرماست. بدون زبان این امر میسر نخواهد بود.

اگر شما این پیش شرط را دارید یا واقعا توان ایجاد آنرا دارید میتوانید شانس خود را در این زمینه امتحان نمایید.

ما سعی میکنیم به شما اطلاعات لازم را در امور کار و کاریابی، ورود به دوره های آموزشی شغلی، امور قانونی و امور ویزا در اختیار شما قرار دهیم.

هدف ما این نیست که شما را به خاطر درآمد خویش به هر قیمتی راهی آلمان کنیم. بلکه هدف ما موفقیت شما در این امر است که قبل از هرچیز مطلع قدم در این راه بگذارید و سپس شرایط موفقیت خویش را ایجاد نمایید.

در این خصوص سعی میکنیم اطلاعات لازم را در شاخه های مختلف تقسیم نماییم تا جستجو برای شما آسانتر باشد.